Utstopping
Flott! Du har kommet så langt. Nå gir vi deg noen pekepinner på god fryseoppbevaring.


Pass på at viltet er tilstrekkelig avkjølt før du pakker det inn. Er det fremdeles noe kroppsvarme igjen i kroppen vil dette forsinke nedkjølningstiden siden plasten forsegler.

På fugler med lang hals legger du hodet under vingen for både å få best mulig pakking og for å beskytte nebbet. Når fugler fryses ned er den mer utsatt for skade i form av brekte ben, nebb eller til og med at hodet brekker av.

Dette er det eneste stadiet hvor dyret skal pakkes inn i plast! Plasten isolerer og hindrer uttørking av dyret. Dette kalles for frysetørking og forårsaker store problemer for taksidermisten. Dette er et av de mest vanlige problemene for en utstopper.

Når plastposen er trukket over dyret skal du så fjerne mest mulig luft ut av posen. Plasten skal ligge så tett som mulig inntil dyrekroppen. Luft som blir stengt inne i posen vil bistå til frysetørking. En godt innpakket fugl/pattedyr kan ligge i flere år uten å merke noen tegn til inntørking mens et dyr som ikke har blitt innpakket kan ha frysetørkingskader etter svært kort tid.

Bruk strikk eller helst tape til å lukke igjen plasten med. Ta gjerne på 2-3 slike poser og gjenta prosessen.

Bruk under ingen omstendigheter avispapir, papirposer, aluminiumsfolie, frysefolie, vokset papir eller tekstiler. Ingen av disse materialene vil beskytte mot frysetørking.

Til småfugl eller små pattedyr finnes det sortimentposer med lynlås som fungerer ypperlig til nedfrysing.

Har du funnet en art som er søkepliktig så skriv ned dato, funnsted, finner, mulig dødsårsak og legg lappen sammen med viltet. Dette er opplysninger vi trenger når vi skal sende inn søknad til Fylkesmannen. Klikk her for mer informasjon om søkepliktig vilt og fremgangsmetode.


Nå høres det vel ut som om alt vilt er meget skrøpelig, men vi ønsker å levere tilbake et fullkomment preparat og da er forberedelsene i forveien like viktige. Vi kan reparere de mest håplause skader på et vilt, men når alt kommer til stykket så er det godt utgangspunkt alltid best.

Nedfrysing