Bever
5 500,-
Ilder
3 500,-
Røyskatt
2 000,-
Ekorn
2 500,-
Jerv
7 500,-
Råbukk  
12 000,-
Elgkalv
9 000,-
Lemen   
2 000,-
Rådyrkalv
5 000,-
Flaggermus
3 000,-
Mink
3 500,-
Sel
7 500,-
Gaupe
7 500,-
Mår
3 500,-
Snømus
2 000,-
Grevling
4 900,-
Oter
7 500,-
Svartbjørn
25 000,-
Hare    
3 900,-
Piggsvin
2 900,-
Ulv
25 000,-
Mus
2 000,-
Rev   
4 300,-
Alle priser er inklusiv mva.
Ønsker du preparatet utstoppet med åpen munn vil dette medføre en merkostnad.