Utstopping
Alkekonge
2 500,-
Hubro
5 700,-
Orrhøne
2 000,-
Bekkasin
2 500,-
Jaktfalk
5 700,-
Perleugle
3 000,-
Due
2 500,-
Jerpe
2 500,-
Ravn
3 000,-
Dvergfalk
3 000,-
Lerkefalk
3 700,-
Rugde
2 700,-
Fasan
2 500,-
Lomvi
2 900,-
Rype
2 000,-
Fiskemåke
4 500,-
Lunde
3 700,-
Røy
2 900,-
Fjellvåk
4 500,-
Musvåk
*4 000,-
Skarv
4 700,-
Flaggspett
2 500,-
Nøtteskrike
2 700,-
Skjære
2 500,-
Gjøk
3 000,-
Jordugle
2 900,-
Småfugl
1 700,-
Grønnspett
3 000,-
Kaie
2 700,-
Smålom
3 700,-
Grågås
6 000,-
Kanadagås
6 000,-
Spurvehauk
2 900,-
Gråmåke
4 500,-
Kattugle
2 900,-*
Spurveugle
3 700,-*
Haukugle
4 000,-
Knoppsvane
8 000,-
Stokkand
3 200,-
Havelle
3 700,-
Kongeørn
8 000,-
Storlom
4 000,-
Havhest
3 700,-
Krikkand
3 700,-
Storspove
3 700,-
Havsule
4 700,-
Kråke
2 500,-
Svartbak
3 700,-
Havørn
8 000,-
Kvinand
3 700,-
Svartspett
2 700,-
Hegre
5 500,-
Laksand
4 000,-
Tiur i spill
4 500,-
Heilo
2 700,-
Lavskrike
2 700,-
Trane
8 700,-
Hettemåke
4 000,-
Orrhane i spill
2 500,-*
Ærfugl
4 500,-
Hornugle
3 700,-
Alle priser er inklusiv mva.
Ønsker du preparatet utstoppet med utslåtte vinger vil dette medføre en merkostnad.