Faktorer som bla. bidrar til beste sluttprodukt er som følger:
·
Trofeets/viltets tilstand før levering
·
Fotstykket
·
Kundens plassering av preparatet
Siden mange av våre kunder er jegere vil ofte viltet ha skudd- eller felleskader. Det sistnevnte gir sjelden synbare skader, mens skuddskader kan variere i grad av skader. Får vi inn en røy med så store skuddskader at det vil gi en synlig lyte i det ferdige produktet, så er det vår plikt å informere kunden om det. I mange tilfeller kan en allikevel kamuflere denne skavanken.

Myting - eller fjærskifte kan også være et problem. Får vi inn en fugl hvor mytingen tydelig vil skape et mindre fullkomment preparat så informerer vi kunden om det.
Fotstykket er også viktig.

Med det mener vi underlaget fuglen/pattedyret skal monteres på. Dette må stemme overens for å gi en mest mulig naturtro opplevelse.
En havsule vil se meget malplassert ut hvis vi eksempelvis monterte den på et underlag av mose!
Ikke alltid like nøye vurdert, men dog en avgjørende faktor: Plassering er noe kunden må vurdere utifra hvor en har tenkt at preparatet skal stå.

Ved bogmontasje kan det ha stor betydning hvilken vei hodet er vridd. Har en tenkt å henge opp trofeet i et hjørne vil det være nødvendig for oss å vite om dyret skal se til venstre eller høyre for best mulig blikkfang.

Likeledes må en ved småvilt vurdere om det er mest smakfullt at dyret blir montert på et liggende fundament, om det skal henge på veggen eller om en ønsker en pidestall.
Taksidermi