Taxidermi: Taxis = bevege + Derma = hud

Det er den virkelige betydningen av selve ordet. Det er litt uoverensstemmelser om det er det greske ordet taxis eller det latinske taxatio (verdsette) det siktes til.

Mest sannsynlig er det det førstnevnte siden derma er et gresk ord og det er heller uvanlig å koble sammen to forskjellige språk i en slik sammenheng.

Det mer dagligdagse ordet preparant har ikke klar nok betydning og kunne tidligere sikte til flere forskjellige yrker. Av den grunn har man nå i Norge valgt å typespesifisere utstopperyrket. Internasjonalt er tittelen mer kjent, men for oss nordmenn er den fremdeles noe uvant.

Men tittelen er ikke i seg selv beskyttet så i teorien kan en hobbypreparant kalle seg for taksidermist - selv om han ikke innehar den rette opplæringen og autorisasjonen.
Taksidermi er kunsten å preservere skinn sammen med fjær, pels og skjellene på fugl, pattedyr, fisk og reptiler. De gamle egypterne praktiserte en form for taksidermi når de balsamerte kroppene til hunder, katter, fugler og små pattedyr.

Balsameringen ble utført med injisering av krydder og oljer og har bevart kroppene så bra at de kan beskues på museum den dag i dag. Denne balsameringen er simpelthen en måte å preservere på og kan ikke komme under kategorien taksidermi.

Grekerne og romerne praktiserte også en form for taksidermi når de garvet skinn til bekledning. Folkeslag som inntok de nordlige land hadde ingen annen måte å dekke seg til på enn å bruke hud av ville dyr.

Amerikanske indianere pleide å preservere hoder av piggsvin, rev, vaskebjørn og ørn - kun til utsmykking av klær og utstyr. Mange av dem ble bevart på en slik måte at  de var svært så naturtro.
Taksidermi - side 2